Gov.hr naslovnica e-Građani naslovnica
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Nije moguće dohvatiti servisni certifikat elektroničkih usluga.

Tehničke preporuke korištenja aplikacije